De Nobele Orde was op het jaarfeest van de Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbaletriers de Bruxelles.

Op 12 mei jongstleden vierde de Gilde van de Grand Serment Royal haar 637° verjaardag. Op haar uitnodiging is

Kanselier Bart De Baere graag ingegaan.

Na een zeer mooie Gildenmis in de kerk van de Onze Lieve Vrouw van de Zavel, opgeluisterd door Mezzo-sopraan Aveline Monnoyer en geleid door de kapelaan van de Gilde Mr. Mario Rosas, trokken de aanwezigen naar het gildelokaal.

In het prachtige museum en gildenhuis werden alle gasten getrakteerd op de lekkerste Brusselse bieren en hapjes allerlei geserveerd door de bevriende Brusselse gilden, broederschappen en verenigingen 

Het was een hartelijk weerzien met oude vrienden Doyen-Chef, Hugues Grégoir, de nieuwe Referendaris Rudy Peereboom en vele gemedailleerden van de Nobele Orde.  Ook de drie andere Brusselse hoofdgilden waren present op het appel.

Een prachtig feest voor een prachtige gilde onder een stralende zon!

 


pelicano_logo.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het bestrijden van kinderarmoede

Lees meer

Nobele Orde van de Papegay vzw

Meir 7 B36

BE-2000 Antwerpen

griffier@ordonobilis.org

 

KBO: 0448.729.720

IBAN: BE36 4055 1636 5181

BIC: KREDBEBB