Treffen Sie uns.

Nachrichten

Neuigkeiten über den Noblen Orden und die angeschlossenen Vereine.

Weiterlesen

Rangstufen

Lesen Sie hier, wie Sie oder jemand aus Ihrer Vereinigung für das Ranking in der Noble Order nominiert werden können.

Weiterlesen

Geschichte

Der Noble Order existiert vor mehr als 40 Jahren und blickt auf eine schöne Geschichte zurück.

Weiterlesen

Kalender

Konsultieren Sie die Agenda mit Aktivitäten der Noble Order und unserer angeschlossenen Verbände.

Weiterlesen

Vandaag leeft gemiddeld 20 % van de Belgische bevolking onder de armoedegrens. Eén op de zes kinderen wordt in ons land in armoede geboren. Er zijn in ons land duizenden kinderen die naar school gaan met een lege maag, die junkfood eten en die zelfs nooit warme maaltijden krijgen.

Voor deze kinderen en jongeren wil de Stichting Pelicano de spreekbuis zijn en met de hulp van onze medemensen direct ingrijpen waar de schrijnende nood zich het meest voordoet.

Getrouw aan haar doelstelling,  zoals vertaald in haar “Visie en Missie” werkt de Stichting Pelicano met financiële middelen om waar mogelijk duurzame individuele ondersteuning te verlenen aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het gaat om kinderen die in ons land als arme kinderen geboren worden en in rauwe armoede opgroeien. Het gaat om kinderen wiens toekomst aldus bezwaard is door uitsluiting en door afwezigheid van kansen.

Het gaat ons dus:  Om kinderen en jongeren die door financiële tekorten getuigen van een ernstig zorgwekkende algemene sociale achterstand in vergelijking met andere kinderen.               Het gaat ons om kinderen wiens achterstand niet tijdelijk is maar aanhoudend en aldus op overtuigende wijze hun toekomst hypothekeert.…

Wat doen wij ? Wij verlenen deze kinderen en jongeren individuele en duurzame financiële ondersteuning, omdat ze – net als kinderen uit welzijn- en welstandmiddens – OOK de toekomst zijn van onze samenleving ! Op die manier creëren wij voor hen een zee van kansen!  Uiteindelijk betreft dit alles wat als “een rode draad” door het leven van elk kind en jongere in onze samenleving loopt : medische kosten, lichamelijke -, educatieve - en sociale noden.  Aldus willen wij hen een betere toekomst geven waarbij ze de  kans krijgen gestimuleerd te worden hun talenten en hun persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontplooien, ondanks de kansarmoede die hun leven beheerst en stigmatiseert.

Daarin voorzien is de drijfkracht van de Stichting Pelicano ! Om dit te verwezenlijken baseert Pelicano zich op de informatie die ze ontvangt vanuit diverse instellingen die met kinderarmoede geconfronteerd worden.

Veelal zijn dit scholen, internaten, medisch-pedagogische  instellingen,   verenigingen die zich lokaal om armoedegezinnen bekommeren. Zij zijn onze zeer belangrijke “antennes” omdat ze “bijzonder goed geplaatst zijn” om  armoede en verwaarlozing bij kinderen die hun dagdagelijks “toevertrouwd zijn” te constateren. Deze instellingen worden en zijn meestal de schoot voor een Pelicano-Zorgpartnerschap.

De meest aanzienlijke info wordt ons echter verschaft via dossiers, die ons toegestuurd worden door de Dienst Sociale Zaken op het Koninklijk Paleis te Brussel. Deze gegevens staan ons ook toe om het OCMW of  CPAS van de gemeente van waaruit een verzoek komt om sociale hulp gericht aan de Koning, de Koningin of andere leden van de Koninklijke Familie, te contacteren en aldus elk dossier te analyseren in functie van mogelijke zeer concrete en afgelijnde financiële injecties. Véél moeilijker is het gesteld met armoedegezinnen die niet bij het OCMW / CPAS gekend zijn, vooral te wijten aan “drempelvrees”. Wij hebben het over de echte verdoken armoede.

Niet altijd gaat men - na gevraagde tussenkomst van een lid van de Koninklijke Familie - in op de uitnodiging van het OCMW / CPAS om zich aan te bieden en kan aldus de sociale dienst niet de nodige informatie verstrekken. Deze kinderen uit deze gezinnen trachten we dan   via de school waar ze als leerling ingeschreven zijn op te sporen.

Op basis van de analyse van alle ingewonnen inlichtingen beslist de Sociale Commissie van de Stichting Pelicano tot :

* ofwel een éénmalige financiële betaling van de schulden betreffende de kinderen.

*  ofwel de creatie van een Pelicano-Zorgpartnerschap. Dit houdt dan een duurzaam project in tot aan de leeftijd van 18 jaar of ouder als ze hogere studies willen aanvatten.

Momenteel telt de Stichting PELICANO 56 Zorgpartners voor 204 Pelicanokinderen en

jongeren van 0 tot 18 jaar. Voor al die kinderen hebben we een duurzaam engagement aangegaan. Het is de bedoeling om dit uit te bouwen tot 2000 Pelicanokinderen.

2000 kinderen die later in het leven een levenspartner kunnen ontmoeten, gebeurlijk een gezin opstarten, zelf ook kinderen krijgen en bijgevolg een positieve bijdrage zullen leveren aan onze maatschappij, weg uit hun negatieve spiraal!

Dat is hetgeen waarvoor wij staan

Dat is hetgeen waar u ons, dank zij uw milde maar broodnodige steun, kunt helpen.

Wij danken de Nobele Orde dat zij met ons een partnership wil aangaan om zo de sociale doelstellingen door middel van haar Europees netwerk wil helpen bewerkstelligen.

 

QR code
oder scannen Sie diesen QR-Code und hinterlegen Sie Ihren Beitrag
Dankesschreiben der Pelicano .Stiftung
Dankesschreiben der Pelicano .Stiftung
PelicanoLogo_500_RGB.png

Pelicano

Der Noble Order hilft der Pelicano Foundation, die Kinderarmut in Belgien zu lösen.

Weiterlesen und/oder spenden...