Pelicano LogoStichting Pelicano lost kinderarmoede in België op via een duurzaam lang termijn engagement. Ze steunen kinderen in armoede tot ze een volwaardige rol spelen in de maatschappij.

In ons land leeft 1 kind op 5 in armoede, dat zijn in totaal 513.000 kinderen. Getrouw aan haar doelstelling,  zoals vertaald in haar “Visie en Missie” werkt de Stichting Pelicano met financiële middelen om waar mogelijk duurzame individuele ondersteuning te verlenen aan kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen die in ons land als arme kinderen geboren worden en in rauwe armoede opgroeien. Het gaat om kinderen wiens toekomst aldus bezwaard is door uitsluiting en door afwezigheid van kansen.

Het gaat ons dus om kinderen en jongeren die door financiële tekorten getuigen van een ernstig zorgwekkende algemene sociale achterstand in vergelijking met andere kinderen. Het gaat ons om kinderen wiens achterstand niet tijdelijk is maar aanhoudend en aldus op overtuigende wijze hun toekomst hypothekeert.…

Stichting Pelicano helpt kinderen die in schrijnende armoede leven tot ze hun plaats vinden in het werkveld. De verbintenis is dat ze elk Pelicanokind steunen alsof het een eigen kind is. Wij verlenen dat kind individuele en duurzame financiële ondersteuning, omdat ze – net als kinderen uit welzijn- en welstandmiddens – ook de toekomst zijn van onze samenleving! Aldus willen wij hen een betere toekomst geven waarbij ze de kans krijgen gestimuleerd te worden hun talenten en hun persoonlijkheid zo goed mogelijk te ontplooien, ondanks de kansarmoede die hun leven beheerst en stigmatiseert. Daartoe investeert Stichting Pelicano per kind gemiddeld tot €40.000, om via deze duurzame aanpak de vicieuze armoedecirkel te doorbreken. Sinds onze oprichting ondersteunden we 2.639 kinderen op een duurzame manier.

De financiële steun verloopt via zorgpartners, voornamelijk scholen en OCMW’s, die een dossier indienen voor de kansarme kinderen die zij detecteren. Zij zijn onze zeer belangrijke “antennes” omdat ze “bijzonder goed geplaatst zijn” om  armoede en verwaarlozing bij kinderen die hun dagdagelijks “toevertrouwd zijn” te constateren. Zorgpartners zien erop toe dat alle financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van het Pelicanokind gaat en dus niet naar de ouders of een voogd.

Stichting Pelicano krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, acties of bedrijfspartnerships. Dankzij de spelers van de Nationale Loterij, ontvangen we financiële steun via de Nationale Loterij. Jouw donatie gaat zonder omweg naar het kind zodat we concrete hulp kunnen bieden: een dagelijkse warme maaltijd, deftige winterkledij, een tandartsbezoek, lidgeld van een vereniging, een computer, schoolkosten of schoolreis.

Maar wat is de impact van kinderarmoedebestrijding? Het gaat hier om de totale financiële impact voor de overheid op lange termijn gebaseerd op belastinginkomsten en besparingen op kinderarmoede (over het hele leven tot aan het pensioen). Dat blijkt uit een nieuwe studie die Vlerick Business School heeft uitgevoerd in opdracht van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano. Investeren in kinderarmoedebestrijding is in eerste plaats vanuit een sociaal standpunt, maar daarnaast ook vanuit een economisch oogpunt wenselijk. “Met een minimale investering van 78,932 miljoen euro voor 2000 kinderen in armoede zou de overheid in de toekomst minstens 372,730 miljoen euro (5 keer) aan belastinginkomsten en besparingen op kinderarmoede kunnen verdienen gedurende het hele leven tot aan het pensioen”, zegt professor Dirk Buyens.

2000 kinderen die later in het leven een levenspartner kunnen ontmoeten, gebeurlijk een gezin opstarten, zelf ook kinderen krijgen en bijgevolg een positieve bijdrage zullen leveren aan onze maatschappij, weg uit hun negatieve spiraal!

Stichting Pelicano staat onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Dat is hetgeen waarvoor wij staan. Dat is hetgeen waar u ons, dank zij uw milde maar broodnodige steun, kunt helpen.

Stichting Pelicano dankt de Nobele Orde dat zij met ons een partnership wil aangaan om zo de sociale doelstellingen door middel van haar Europees netwerk wil helpen bewerkstelligen.

 

QR code
of scan deze QR code en stort jouw bijdrage

 

 Bedankingsbrief van Pelicano

Bedankingsbrief vanwege Pelicano

 

PelicanoLogo_500_RGB.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het oplossen van kinderarmoede in België.

Lees meer en/of doneer...