De leden en sympathisanten van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina uit Nistelrode en de vele afvaardigingen van de gildekring Hoge Schuts omringden Adriaan en zijn geliefden met de laatste eer en gaven uiting van hun deelneming aan de familie tijdens de afscheidsdienst op 15 februari jl.

Op de kist, bedekt met het oudste vaandel, lagen de koningsvogel, zijn hoed met wapenmeester agraaf, zijn sjerp en een foto in gilde tenue.

Rechts op het altaar stond het stemmingsstableau met daarop zijn herinneringsschildje. Op het gilde altaar brandde de kaars en zijn naam staat in het gedenkboek dat permanent voor het gildealtaar ligt.

Adriaan, was actief en altijd erg behulpzaam.

Regelmatig stond hij klaar om een helpende hand te bieden. NEE, kwam niet in zijn woordenboek voor. Vaak was hij aanwezig op de GILDENHOF zijn tweede thuis. Meer dan eens werd een beroep gedaan op zijn technische deskundigheid en vaak hebben zijn goede adviezen ons gilde voordeel bezorgd. Veel heeft hij gewerkt aan de tot standkoming van het nieuwe gilde onderkomen aan Hoge Akkers. Ook onderhield hij met zorg de schiet accommodatie.

Adriaan was een van de mannen van het eerste uur. Nog voordat de herinrichting in 1990 van het gilde een feit was nam Adriaan zitting in de Overheid. Hij bleef er tot 2003 als Deken.

In 2000 verwierf hij de functie van Wapenmeester en vervulde die verantwoordelijke taak steeds met zeer grote zorgvuldigheid.

Naast een goede handboogschutter was Adriaan een uitstekend geweerschutter en wist tot 5 x toe de schutterskoning titel te behalen. Een prestatie.

Adriaan, present op de gildedagen in binnen- en buitenland en internationaal gewaardeerd voor zijn vele gilde activiteiten is door de Nobele Orde van de Papegay onderscheiden met een zilveren medaille. Deze Europese orde honoreert personen voor hun grote verdiensten aan het schutters- en gildewezen.

Wij zullen de vele herinneringen die hij achterlaat koesteren en zijn dankbaar voor al hetgeen hij heeft bijgedragen aan ons gilde. Als blijvende herinnering aan hem wordt het zilveren schild (nu even op het stemmingstableau) met zijn naam met zijn functies in de gedenkboom geplaatst. De boom heeft een prominente plek in ons gildehuis. Zo is hij blijvend in ons midden en zullen de gildezusters,  gildebroeders en sympathisanten met respect de naam uitspreken van onze gildebroeder Adriaan van de Laar

Opgeslagen: Gilde in memoriam Adriaan van de Laar De Gildetrom


PelicanoLogo_500_RGB.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het oplossen van kinderarmoede in België.

Lees meer en/of doneer...