In Memoriam Hans Janssen (DE)  +26-11-2020

Met droefheid vernemen we het overlijden van Hans Janssen. Hans Janssen was officier in de Ordo Nobilis sinds 1999. Daarnaast was hij erevoorzitter van zijn geliefde vereniging 'St. Johannes Baptist Schützbruderschaft Höngen'
Zijn schuttersvereniging publiceert een mooi laudatio aan hun overleden erevoorzitter. Je kan het hier bekijken (op de voorpagina enkele malen naar beneden scrollen).

De Ordo Nobilis dankt Hans voor zijn engagement.

 

Mit Trauer erfahren wir vom Tod von Hans Janssen. Hans Janssen war seit 1999 Offizier im Ordo Nobilis. Er war auch Ehrenvorsitzender seines geliebten Vereins 'St. Johannes Baptist Schützbruderschaft Höngen '
Sein Schützbruderschaft veröffentlicht eine nette Laudatio an ihren verstorbenen Ehrenpräsidenten.  Sie können es hier anzeigen (einige Male auf der Startseite nach unten scrollen).

Der Ordo Nobilis dankt Hans für sein Engagement. 

 


 

 

Diep bedroeft zijn wij met het verlies van onze gildebroeder

Willy van der Heijden

Het is een buitengewoon betreurenswaardige samenloop van omstandigheden dat wij onze gildebroeder niet als afscheid kunnen omringen. Want vanwege het coronavirus is het van overheidswege voor de leden en sympathisanten van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina niet toegestaan samen als groep Willy een laatste gildegroet te brengen

Op de kist, liggen zijn hoed met agraaf, zijn sjerp en een foto. In de gildekapel te Nistelrode brandt een gedachteniskaars en zijn naam staat in het gedenkboek dat permanent voor het gildealtaar in de St. Lambertuskerk ligt.

We kennen Willy als een opgewekte, behulpzame gildebroeder die regelmatig klaarstond om een helpende hand te bieden. Vaak was hij aanwezig op de GILDENHOF waar hij zich thuis voelde tot hij noodgedwongen verhuisde naar Uden. Hij kon honderd uit praten over zijn grote hobby ‘het koningshuis’. En had veel plezier met het jeu de boulesspel tijdens de club bijeenkomsten.

Willy werd in november 1995 geïnstalleerd als gildebroeder en bekwaamde zich als geweerschutter. En behaalde zowel in 1998 alsook in 2006 de eervolle titel van gildekoning. Als herinnering daaraan schonk Willy twee mooie konings-schilden die een plaats op het zilvervest hebben.

Willy was present op de gildedagen in binnen- en buitenland en is internationaal onderscheiden door de Nobele Orde van de Papegay met een zilveren medaille. Deze Europese orde honoreert personen voor hun verdiensten aan het schutters- en gildewezen.

Wij zullen de herinneringen die hij achterlaat koesteren en zijn dankbaar voor al hetgeen hij heeft bijgedragen aan ons gilde.

Als blijvende herinnering aan hem wordt een zilveren schild met zijn naam en zijn gilde-functies in de gedenkboom geplaatst.

De boom heeft een centrale plaats in ons gildehuis.

Op deze wijze is hij blijvend in ons midden en zullen de gildezusters, gildebroeders en sympathisanten met respect de naam uitspreken van onze gildebroeder:

Willy van der Heijden

Uitgesproken door een familielid tijdens de afscheidsdienst woensdag 8 april 2020

 

In Memoriam Baron Bányay István Károly (HU)  +19-09-2020

Baron Bányay István Károly

Baron Bányay István Károly

Clik here for the English translation 

 

Herr Baron Dkfm. Dipl.Fachwirt István Károly Bányay

Lieber István!

Mir klingt noch so genau deine Rüge im Ohr, die ich nicht mehr hören werde, „sprich langsamer“.

Aber bei einem Mann, der perfekt Ungarisch, Deutsch, Slowakisch, Tschechisch und gezwungener Weise auch noch Russisch sprach, war das leider nur allzu leicht vergessen.
Aber es war dein Glück, dein Geburtsort Bratislava, wo du schon in eine mehrsprachige adelige Familie hineingeboren wurdest. 
Bildung wurde dir von deinem Vater, der Arzt war, vorgelebt.


Deine Studien, die nicht einmal deine Wunschstudien waren, hattest du mit besten Noten abgeschlossen.
Diese vielen Sprachen, die du beherrscht hast, halfen dir in deiner beruflichen Tätigkeit, im technischen Außenhandel – in leitender Position. Vor der Wende bist du vor allem in der DDR, Jugoslawien, Albanien, Polen, Tschechien und der SU, nach der Wende in Österreich und Deutschland beruflich unterwegs gewesen.

De leden en sympathisanten van het gilde St. Antonius Abt – St. Catharina uit Nistelrode en de vele afvaardigingen van de gildekring Hoge Schuts omringden Adriaan en zijn geliefden met de laatste eer en gaven uiting van hun deelneming aan de familie tijdens de afscheidsdienst op 15 februari jl.

Op de kist, bedekt met het oudste vaandel, lagen de koningsvogel, zijn hoed met wapenmeester agraaf, zijn sjerp en een foto in gilde tenue.

Rechts op het altaar stond het stemmingsstableau met daarop zijn herinneringsschildje. Op het gilde altaar brandde de kaars en zijn naam staat in het gedenkboek dat permanent voor het gildealtaar ligt.

Adriaan, was actief en altijd erg behulpzaam.

Regelmatig stond hij klaar om een helpende hand te bieden. NEE, kwam niet in zijn woordenboek voor. Vaak was hij aanwezig op de GILDENHOF zijn tweede thuis. Meer dan eens werd een beroep gedaan op zijn technische deskundigheid en vaak hebben zijn goede adviezen ons gilde voordeel bezorgd. Veel heeft hij gewerkt aan de tot standkoming van het nieuwe gilde onderkomen aan Hoge Akkers. Ook onderhield hij met zorg de schiet accommodatie.

Adriaan was een van de mannen van het eerste uur. Nog voordat de herinrichting in 1990 van het gilde een feit was nam Adriaan zitting in de Overheid. Hij bleef er tot 2003 als Deken.

In 2000 verwierf hij de functie van Wapenmeester en vervulde die verantwoordelijke taak steeds met zeer grote zorgvuldigheid.

Naast een goede handboogschutter was Adriaan een uitstekend geweerschutter en wist tot 5 x toe de schutterskoning titel te behalen. Een prestatie.

Adriaan, present op de gildedagen in binnen- en buitenland en internationaal gewaardeerd voor zijn vele gilde activiteiten is door de Nobele Orde van de Papegay onderscheiden met een zilveren medaille. Deze Europese orde honoreert personen voor hun grote verdiensten aan het schutters- en gildewezen.

Wij zullen de vele herinneringen die hij achterlaat koesteren en zijn dankbaar voor al hetgeen hij heeft bijgedragen aan ons gilde. Als blijvende herinnering aan hem wordt het zilveren schild (nu even op het stemmingstableau) met zijn naam met zijn functies in de gedenkboom geplaatst. De boom heeft een prominente plek in ons gildehuis. Zo is hij blijvend in ons midden en zullen de gildezusters,  gildebroeders en sympathisanten met respect de naam uitspreken van onze gildebroeder Adriaan van de Laar

Opgeslagen: Gilde in memoriam Adriaan van de Laar De Gildetrom

PelicanoLogo_500_RGB.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het oplossen van kinderarmoede in België.

Lees meer en/of doneer...