Pelicano bedankt de Ordo Nobilis  - Pelicano dankt dem Ordo Nobilis - Pelicano remercie l'Ordo Nobilis

Dank zij de medewerking van jullie allen kan Ordo Nobilis jaarlijks een gift overmaken aan Pelicano. Traditiegetrouw en ondanks de vele beperkingen geschiedde dit ook in 2021. Dat Pelicano onze schenking bijzonder weet te appreciëren kan je in bijgaande bedankingsbrief lezen.

Dank der Zusammenarbeit von Ihnen allen kann Ordo Nobilis Pelicano jährlich eine Spende zukommen lassen. Traditionell und trotz der vielen Einschränkungen ist dies auch 2021 passiert. Dass Pelicano unsere Spende sehr schätzt, können Sie im beigefügten Dankesschreiben nachlesen.

Grâce à la coopération de vous tous, Ordo Nobilis peut faire un don annuel à Pelicano. Traditionnellement et malgré les nombreuses restrictions, cela s'est également produit en 2021. Vous pouvez lire dans la lettre de remerciement ci-jointe que Pelicano apprécie vraiment notre don.

 


PelicanoLogo_500_RGB.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het oplossen van kinderarmoede in België.

Lees meer en/of doneer...