La VTM, association avec laquelle nous entretenons des relations amicales nous invite:

Het VTM , organisatie met we wie vriendschappelijke betrekkingen hebben nodigt ons uit:

Der VTM , Organisation Organisation, mit der wir freundschaftliche Beziehungen haben, ladet uns ein zur :

Soldatenwallfahrt 2018

Mariazell

10/11 November 2018

U vindt in bijlage het programma en het inschrijvingsformulier.

Vous trouvez en annexe la programme et le bulletin d’info.

Sie finden das Programm und das Anmeldeformular im Anhang.


pelicano_logo.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het bestrijden van kinderarmoede

Lees meer