VOORWAARDEN tot RANGNEMING of PROMOTIE


Indien uw vereniging een volwaardig erkende gilde of schutterij is, kunnen op uw voordracht verdienstelijke leden van uw vereniging worden opgenomen in de “Ordo Nobilis Papegayi”

Het voordrachtformulier is HIER te vinden!

Medailles

Waarderingsmedaille in Brons

Waarderingsmedaille voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Orde en/of een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap.

Elke gilde kan verdienstelijke personen voorstellen die zich ten dienste hebben gesteld van schuttersgilde, schutterij, broederschap, koepelorganisatie, federatie, kring…

De verdienstelijke persoon hoeft geen lid te zijn van de organisatie-aanvrager.

Een gemotiveerde aanvraag dient van de organisatie uit te gaan en ondertekend te worden door drie personen.  Het Kapittel zal de aanvraag beoordelen na overleg met de Referendaris van de regio die zal adviseren.

Waarderingsmedaille voor hij of zij (tot 16 jaar) die zich tot Jeugdkoning heeft geschoten.

Zilveren medaille

Men komt in aanmerking voor het dragen van de zilveren medaille:

1  Ofwel na 20 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

2 Ofwel na 25 jaar erelidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

3 Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur of eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

4 Ofwel na 15 jaar eredeken, deken of hoofdman van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

5 Ofwel na 10 jaar bestuurslid van een koepelorganisatie (federatie, verbond, kring of dgl.)

6 Ofwel hij of zij die koning of Prins (vanaf 16 jaar) van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap heeft geschoten.

7 Bij uitzonderlijke verdiensten t.o. zijn schuttersgilde, schutterij, schutsbroederschap,het gildewezen of de Orde (zie ook Administratie der Bewegingen- Art.32 & 33)

8 Na 5 jaar eigenaar van zilveren medaille heeft men recht op een zilveren Palm als tussenstap naar de gouden medaille.

Gouden medaille

Men komt in aanmerking voor het dragen van de gouden medaille :

9 – Ofwel na 30 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

10 –  Ofwel na 25 jaar erelid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

11 – Ofwel na 25 jaar lid van het bestuur of de eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap.

12 – Ofwel na 25 jaar eredeken, deken, hoofdman of equivalent van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

13 – Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie ( federatie, verbond, kring of dgl)

14 – hij of zij die zich Prins heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van Schuttersgilden, Schutterijen of Schutsbroederschappen.

15 – Bij uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde

16 – Bij toetreding tot de orde als Referendaris of Assessor.

17 – Na 5 jaar eigenaar van gouden medaille heeft men recht op een gouden Palm als tussenstap naar Officier.

(zie ook Administratie der Bewegingen – art 32 en 33)

OFFICIER

Men kan in aanmerking komen voor de officiersmedaille :

18 – hij/zij die zich koning(in) heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van schuttersgilden, schutterijen of schutsbroederschappen

19 – EN na 40 lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

20 – EN na 40 jaar erelid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

21 – EN na 30 jaar lid van het bestuur of de eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

22 – EN na 30 jaar eredeken, deken, hoofdman of equivalent van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap

23 – EN na 25 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie ( federatie, verbond, kring of dgl)

24 – Bij buitengewone verdiensten tegenover het gil

COMMANDEUR

Men kan  in aanmerking komen voor het dragen van het  commandeurskruis

25 – wegens zeer uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildewezen of de orde

(zie ook Administratie der Bewegingen art. 32 & 33)

De kandidaten van voor het Commandeurskruis moeten ten minste 45 jaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor het dragen van het commandeurskruis moet de kandidaat vanaf het jaar dat hij/zij zijn/haar vorige medaille heeft ontvangen, jaarlijks de bijdrage hebben betaald (of dit alsnog willen regelen).

Het dossier moet vooraf besproken worden door de gilde, schutterij of schutsbroederschap met de referendaris van zijn/haar landsgedeelte. De voordracht wordt altijd voorgelegd aan het kapittel die de aanvraag zal beoordelen. Van deze beoordeling hangt het af of de kandidaat in aanmerking komt voor de rang van commandeur.

Toevoegingen op het lint van de medaille

PALM

De palm wordt toegekend als tussentijdse promotie

Brons als promotie tussen brons en zilver, na 5 jaar bronzen medaille

Zilver als promotie tussen zilver en goud, na 5 jaar zilveren medaille.

Goud als promotie tussen goud en officier, na 5 jaar gouden medaille

Papegaai

De Papegaai wordt toegekend vanwege koninck- of keizerschap ( voor “koningin of keizerin”, dient hij of zij, zelf de Papegay geschoten te hebben en is niet bedoeld voor de ceremoniële functie) waarbij volgende normen worden gehanteerd:

Behaalde status Medaille Toevoeging
Koning(in) brons bronzen papegaai
2 maal koning(in) zonder onderbreking brons zilveren papegaai

Meermaals koning(in), echter met onderbreking

brons bronzen papegaai voor elk koningsschap
Keizer(in) zilver gouden papegaai

 

ADMINISTRATIE DER BEWEGINGEN

Deze formulieren dienen ten laatste op 1 september van het lopende jaar in het bezit van de griffie van de Orde te zijn.

Alle verzoeken worden op identieke manier behandeld en volgen dezelfde administratieve weg.

Art 28 Rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten

Verzoeken tot rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten dienen vergezeld te zijn van een verklaring van de betreffende kandidaat, ondertekend door minimum drie (3) leden van het bestuur of de eed van de schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap, en waarin de betreffende verdiensten verklaard worden (zie ook art 33).

Art 29 Aangaande de promoties

In verband met de promoties tot officier, commandeur, dient de kandidaat in de vastgelegde periode jaarlijks een daad te hebben gesteld welke zijn toewijding aan de De Nobele Orde van de Papegay, zijn gilde, schutterij of het gildewezen bewijst. Deze daad of daden dienen bevestigd bij middel van een geschrift dat door de aanvrager bij het verzoek tot promotie dient gevoegd

pelicano_logo.png

Pelicano

De Nobele Orde helpt de Stichting Pelicano met het bestrijden van kinderarmoede

Lees meer